RAVNATELJICA

Jasminka Molnar, mag.cin.

Tel: 044/682-315

Email: ravnateljica@pou-kutina.hr

ODJEL KULTURE

Inga Martinović Žanić dipl. pol.
Stručni suradnik za kulturu i aktivnosti mladih

Tel: 044/682-318

Email: kultura@pou-kutina.hr

VODITELJICA OBRAZOVANJA

Sanja Friščić, prof.

Tel: 044/682-318

Email: obrazovanje@pou-kutina.hr

TAJNIŠTVO

Ivana Belši

Tel: 044/682-318

Faks: 044/682-319

Email: pou-kutina@pou-kutina.hr

Email: tajnistvo@pou-kutina.hr

SURADNIK ZA PROJEKTE EU I OBRAZOVANJE

Tel: 044/682-318

Email: obrazovanje@pou-kutina.hr

KINO

Hrvoje Tomac

Tel: 044/682-316

Email: kino@pou-kutina.hr