RAVNATELJICA

Sanja Feltrin, prof.

Telefon: 044/682-315

E-pošta: ravnateljica@pou-kutina.hrTAJNIŠTVO

Ivana Belši

Telefon: 044/682-318

E-pošta: pou-kutina@pou-kutina.hr

E-pošta: tajnistvo@pou-kutina.hr

VODITELJICA OBRAZOVANJA

Sanja Friščić, prof.

Telefon: 044/682-318

E-pošta: obrazovanje@pou-kutina.hr


SURADNIK ZA PROJEKTE EU I OBRAZOVANJE

Anica Zovko, prof.

 Tel: 044/682-318

 E-pošta: obrazovanje-projekti-eu@pou-kutina.hr 

VODITELJICA ODJELA ZA KULTURU

Jasminka Molnar, mag.cin.

 Telefon: 044/682-318

 E-pošta: voditeljica-kulture@pou-kutina.hr

 

 


STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU I AKTIVNOSTI MLADIH

Inga Martinović Žanić dipl. pol.

Telefon: 044/682-318

E-pošta: kultura@pou-kutina.hr

KINO

Hrvoje Tomac
Kristian Schneider

Tel: 044/682-316

Email: kino@pou-kutina.hr