Verificirani programi, razine A1 do C2, svaka razina u trajanju od 140 sati (razina B1 280 sati).

Cijena 3.100,00 kn (411,44 EUR) jednokratnom uplatom kod potpisivanja ugovora ili 3.400,00 kn (451,44 EUR) na rate. 

 

> Mogućnost kreiranja neverificiranog tečaja talijanskog za djecu u trajanju od 60 sati. Cijena 1.400,00 kn (185,81 EUR) jednokratnom uplatom kod potpisivanja ugovora ili 1.700,00 kn (225,63 EUR) mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja.