Verificirani programi, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (razina B1 280 sati).

Cijena 2.700,00 kn jednokratnom uplatom kod potpisivanja ugovora ili 3.000,00 kn na kartično plaćanje do 6 rata ili mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja.