Program usavršavanja u trajanju od 250 sati.

Uvjeti:

  • završena najmanje trogodišnja srednja škola
  • navršenih 18 godina
  • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva kod poslodavca
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.