Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju zidar/ica

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Razlikovati građevne materijale za zidarske radove;
  2. Koristiti i održavati alat, pribor i pomagala na siguran i stručan način
  3. Izvoditi jednostavne zidarske poslove na pravilan način
  4. Sudjelovati u izvedbi složenijih zidarskih radova
  5. Primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Trajanje programa - 160 sati (58 sati teorije + 2 sata vježbi i 100 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • 18 godina života
  • završenu osnovnu školu
  • liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju zidar/ica, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.