Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice MIG-MAG postupkom

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1) Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG-MAG postupkom.

2) Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima.

      3) Pokazati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije.

      4) Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija.

5) Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada i pravilno ih transportirati i odlagati (skladištiti).

6) Prepoznati opasnosti pri rukovanju plinskim uređajima i instalacijama.

7) Rukovati uređajem, opremom i alatima na stručan i siguran način.

8) Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju.

9) Otkriti i prijaviti kvarove, servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, te zamijeniti oštećene i istrošene dijelove.

10) Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Trajanje programa - 218 sati (38 sati teorije  i 180 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • 18 godina života
  •  završena osnovna škola
  •     liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje poslova zavarivača/ice MIG-MAG postupkom

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove zavarivača/ice MIG-MAG postupkom, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.