Program osposobljavanja  za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora.
  2. Razlikovati i koristiti različite vrste prehrambenih namirnica u izradi slastica.
  3. Koristiti se uređajima i priborom na ispravan i siguran način.
  4. Pripremiti jednostavnije slastice i pojedine dijelove za slastice,
  5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći te koristiti potrebna  zaštitna sredstva  i opremu.

Trajanje programa - 180 sati (65 sati teorije + 25 sata vježbi i 90 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • Završena osnovna škola
  • Navršenih 18 godina
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju  slastičar

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju slastičar, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.