Program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
  2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
  3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
  4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
  5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
  6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Trajanje programa - 218 sati (90 sati teorije + 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • završena najmanje četverogodišnja srednja škola
  • potvrda o nekažnjavanju
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika /ce u nastavi
  • poznavanje osnove rada na računalu

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.