Program osposobljavanja za poslove parketara

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. samostalno obavljati poslove postavljanja parketa u graditeljstvu
  2. upoznati se s mjerama zaštite nužne za siguran rad i steći navike njihove primjene

Trajanje programa - 370 sati (120 sati teorije i 250 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola
  • dobro fizičko i psihičko zdravstveno stanje

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove keramičara, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.