Program osposobljavanja za rukovatelja/icu viličarom

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. razlikovati vrste viličara, glavne dijelove i njihove funkcije
  2. pripremiti viličar za početak rad
  3. upravljati viličarem na stručan i siguran način
  4. provoditi osnovno održavanje viličara
  5. provoditi mjere zaštite na radu i koristiti zaštitnu radnu odjeću i opremu

Trajanje programa - 120 sati (30 sati teorije i 90 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • 18 godina života
  • završena osnovna škola
  • liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za rukovatelja/icu viličarom
  • vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja/icu viličarom, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.