Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Koristiti opremu, pribor i uređaje za rad na ispravan i siguran način
  2. Održavati uredno osobnu higijenu, higijenu prostora i opreme za rad
  3. Odabirati i pripremiti kvalitetne živežne namirnice za prigotovljavanje jela.
  4. Pripremiti i zgotoviti jednostavnija jela, salate i priloge jelima
  5. Pomagati u pripremi i gotovljenju složenijih jela
  6. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć.

Trajanje programa - 200 sati (48 sati teorije + 32 sata vježbi i 120 sati praktične nastave)

Uvjeti za upis:

  1. završena osnovna škola
  2. najmanje 15 godina starosti
  3. zdravstvena i psihofizička sposobnost za poslove kuhara (odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)       

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.