Program osposobljavanja za poslove hotelskog/e sobara/ice

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. komunicirati na primjeren način s gostima i  osobljem hotela
  2. čistiti i održavati higijenu soba i hotelskih prostorija
  3. razlikovati, odabrati i koristiti higijenska sredstva za čišćenje
  4. rukovati strojevima i aparatima za čišćenje
  5. voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada hotelske sobarice
  6. pravilno koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva
  7. primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Trajanje programa - 150 sati (56 sati teorije + 14 sati vježbi i 80 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove hotelskog/e sobara/ice, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.