Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ce

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
  2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
  3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.
  4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
  5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Trajanje programa - 160 sati (65 sati teorije + 14 sati vježbi i 81 sat praktične nastave)

Uvjeti za upis:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice. 

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove gerontodomaćina/ice, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.