Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasader/fasaderka

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

  1. Pripremiti mjesto rada za izvođenje jednostavnih fasaderskih radova na siguran način,
  2. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala za fasaderske radove,
  3. Koristiti pribor, pomagala, alate i strojeve u fasaderskim radovima na stručan i siguran način,
  4. Izvoditi jednostavne fasaderske poslove u izvedbi različitih vrsta fasada na građevinskim objektima,
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prva pomoći.

Trajanje programa - 140 sati (40 sati teorije  i 100 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina starosti
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova 

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju fasader/fasaderka, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.