Program osposobljavanja za poslove dadilje

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

 1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Trajanje programa - 400 sati (178 sati teorije + 72 sata vježbi i 150 sati praktične nastave)

Uvjet za upis:

 • najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1.
 • uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
 • završena srednja škola

Nakon završne provjere znanja, polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za poslove dadilje, s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Prijave tijekom cijele godine, grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijaviti se možete telefonom na 044/682 318 ili emailom na pou-kutina@pou-kutina.hr ili obrazovanje@pou-kutina.hr.

 

 

Pučko otvoreno učilište Kutina

Stjepana Radića 3, p.p. 43.
44320 Kutina

-->