Program osposobljavanja za poslove dadilje

Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa izvodit će se u trajanju od 178 sati, vježbe u trajanju od 72 sata, te praktična nastava u trajanju od 150 sati.

Uvjet za upis: najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1. i uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: skrbe se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života, obavlja djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke, komunicira s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način, skrbi se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta, provodi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta, provodi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi, organizira igru, rekreaciju i zabavu za dijete, nadzire školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja, primjenjuje pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Cijena programa: 491,00 EUR do 610,50 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 517,60 EUR do 663,60 EUR mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.

 

Program osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa: Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, od čega je 90 sati vođenog procesa učenja i poučavanja, 122 sata učenja temeljenog na radu i 38 sati samostalnih aktivnosti polaznika.

Uvjet za upis: završena najmanje četverogodišnja srednja škola.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: razlikuje i primjenjuje osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima, provodi i pruža podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka. Osigurava inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole, komunicira na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima, koristi podršku mobilnog stručnog tima, primjenjuje mjere sigurnosti i pruža prvu pomoć

Cijena programa: 424,00 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 464,00 EUR mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja.

 

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja

Sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Trajanje programa: Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom, teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: razlikuje, odabire i koristi odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, prepoznaje promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba, komunicira na primjeren način s korisnicima i primjenjuje pravila  poslovnog bontona, primjenjuje pravila i postupke higijene prostora i pribora, primjenjuje pravila zaštite na radu i pruža prvu pomoć.

Cijena programa: 491,00 EUR do 610,50 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 517,60 EUR do 663,60 EUR mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.

Program osposobljavanja za gerontodomaćice

Sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Trajanje programa: Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.

Uvjet za upis: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova  gerontodomaćina/ice.

Opis: Polaznik završetkom programa stječe ove kompetencije: prepoznaje i razlikuje potrebe osoba treće životne dobi te im pomaže primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagođava načine pripreme obroka/priprema ga ili dostavlja hranu korisniku, koristi odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagođava i obavlja poslove potrebama starije osobe i u uvjetima kućanstva, komunicira na primjeren način sa starijim osobama i primjenjuje pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama, primjenjuje pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Cijena programa: 331,80 EUR do 424,70 EUR za jednokratnu uplatu kod potpisivanja ugovora ili 371,60 EUR do 464,50 EUR mjesečnim uplatnicama do dužine trajanja tečaja. Cijena se formira prije početka programa ovisno o broju polaznika.