Najave


               PRIJAVE ZA PROGRAME OSPOSOBLJAVANJA TIJEKOM CIJELE GODINE:

              - Računalni operater

              - Njegovatelj

               - Pomoćnici u nastavi

                    - Održiva uporaba pesticida

               - Strani jezici

Novosti

12.10.2022.

Prijave za program osposobljavanja za prerađivača ljekovitog bilja

Program osposobljavanja za prerađivača ljekovitog bilja traje 160 sati, teorijska predavanja se održavaju u Pučkom otvorenom učilištu Kutina, a praksa se održava u OPG-u s kojim Učilište ima dogovorenu suradnju.

Prijave i više informacija na 044/682-318 ili 099/438-2880.

Dokumenti za preuzimanje Događaji u tijeku 

 

Njemački jezik A1

Igraonica engleskog jezika za djecu

Tečaj francuskog jezika za djecu

Osposobljavanje za poslove dadilje

Osposobljavanje za knjigovođe preko vaučera