DOKUMENTI

Objavljeno Naziv Veličina
25.10.2022.PDFJavni poziv za davanje u najam/zakup prostoraDownload69,99 Kb
5.9.2022.PDFNatječaj za radno mjesto KINOOPERATER-DOMARDownload123,26 Kb
22.10.2021.PDFNa temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 31. - 34. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Kutina raspisalo je Natječaj za ravnateljaDownload90,52 Kb
20.5.2021.PDFNATJEČJ ZA RADNO MJESTO - ČISTAČDownload144,45 Kb
5.5.2021.PDFJAVNI POZIV - NOVA CIJENA za prodaju miksete Dynacord powermate 2200 – analogna u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta KutinaDownload81,45 Kb
5.5.2021.PDFODLUKU o prodaji miksete Dynacord powermate 2200 - analogna - NOVA CIJENADownload49,95 Kb
27.4.2021.PDFJAVNI POZIV za prodaju miksete Dynacord powermate 2200 – analogna u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta KutinaDownload78,99 Kb
26.4.2021.PDFODLUKU o prodaji miksete Dynacord powermate 2200 - analognaDownload49,29 Kb
17.11.2020.PDFNa temelju Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina (članak 31. i 34.), Upravno vijeće raspisalo je Natječaj za izbor/imenovanje ravnatelja/ice Pučkoga otvorenog učilišta Kutina. Download177,74 Kb
12.11.2020.PDFODLUKA O PONIŠTENJU NAATJEČAJA ZA RAVNATELJA/CU PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KUTINADownload54,55 Kb
30.10.2020.PDFSTATUT - PROČIŠĆENI TEKSTDownload441,24 Kb
15.10.2020.PDFNa temelju Zakona o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina (članak 31. i 34.), Upravno vijeće raspisalo je Natječaj za izbor/imenovanje ravnatelja/ice Pučkoga otvorenog učilišta Kutina. Download7,60 Mb
16.9.2020.PDFNATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - Pomoćnik/ica u administrativnim te kostimografskim i scenografskim poslovima -PRODUŽUJE SE DO 21.9.2020.Download136,51 Kb
22.10.2019.PDFNATJEČAJ ZA RADNO MJESTO - STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE EU I OBRAZOVANJEDownload912,95 Kb
12.6.2019.DOCDOKUMENTACIJA O NABAVI Sanacija elektrotehničkih instalacija, klimatizacije i grijanja u zgradi kinaDownload304,00 Kb
6.6.2019.PDFProjektna dokumentacija za sanaciju elektrotehničkih instalacija, klimatizacije i grijanja u zgradi kina - strojarski projektDownload2,45 Mb
6.6.2019.PDFProjektna dokumentacija za sanaciju elektrotehničkih instalacija, klimatizacije i grijanja u zgradi kina - vatrodojavaDownload2,21 Mb
6.6.2019.PDFProjektna dokumentacija za sanaciju elektrotehničkih instalacija, klimatizacije i grijanja u zgradi kina - elektrotehničke instalacijeDownload4,18 Mb
4.4.2019.PDFOdluka o odabiru najpovoljnije ponude: Javnog poziva za davanje u najam/zakup prostoraDownload6,02 Mb
1.4.2019.PDFJAVNI POZIV - ZA DAVANJE U NAJAM/ZAKUP PROSTOR ISPRED KINO DVORANEDownload607,91 Kb
26.3.2019.PDFODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE -NABAVE I DOSTAVE AUDIO VIDEO OPREME U SKLOPU PROJEKTA - TIK-TAK, VRIJEM JE ZA KULTURUDownload2,51 Mb
26.3.2019.PDFODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE -NABAVE I DOSTAVE POZORNICE I KONSTRUKCIJE ZA RASVJETU U SKLOPU PROJEKTA - TIK-TAK, VRIJEM JE ZA KULTURUDownload1,49 Mb
26.3.2019.PDFODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE -NABAVE I DOSTAVE POZORNICE I KONSTRUKCIJE ZA RASVJETU U SKLOPU PROJEKTA - TIK-TAK, VRIJEM JE ZA KULTURUDownload1,49 Mb
15.3.2019.PDFDOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava pozornice i konstrukcije za rasvjetu u sklopu projekta “Tik – tak, vrijeme je za kulturu“ UP.04.2.1.04.0158 /nabava pozornice i konstrukcije za rasvjetu/Download3,85 Mb
15.3.2019.PDFODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE Nabava i dostava pozornice i konstrukcije za rasvjetu u sklopu projekta “Tik – tak, vrijeme je za kulturu“, UP.04.2.1.04.0158Download588,24 Kb
15.3.2019.PDFDOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Za provedbu postupka jednostavne nabave: Nabava i dostava audio video opreme u sklopu projekta “Tik – tak, vrijeme je za kulturu“ UP.04.2.1.04.0158 /nabava audio video opreme/Download3,90 Mb
15.3.2019.PDFODLUKA O POČETKU POSTUPKA NABAVE Nabava i dostava audio video opreme u sklopu projekta “Tik – tak, vrijeme je za kulturu“, UP.04.2.1.04.0158Download586,51 Kb
12.3.2019.ZIPJAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija u 2019. godini koje provode članice Gradskog saveza KUD-ova Grada KutineDownload154,64 Kb
4.3.2019.PDFODLUKA O PONIOŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE - NABAVA I DOSTAVA OPREME U SKLOPU PROJEKTA "TIK, TAK -VRIJEME JE ZA KULTURU"Download561,21 Kb
1.3.2019.PDFOdluka o odabiru najpovoljnije ponude postupka nabave Kuhinjskih elemenata sa uređajima i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarsku izradu slastica i stol za pripremu jela pred gostom - Projekt "Destinacijska atrakcija - Lonjsko polje"Download868,22 Kb
1.3.2019.PDFOdluka o odabiruDownload868,22 Kb
26.2.2019.PDFIZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA TEMELJEM ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVIDownload5,11 Mb
20.2.2019.PDFDOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA - Kuhinjskih elemenata sa uređajima i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarsku izradu slastica i stol za izradu pripremu jela pred gostom u sklopu projekta Destinacijska atrakcija "Lonjsko polje"Download6,76 Mb
20.2.2019.PDF Odluka o početku postupka nabave - Kuhinjskih elemenata sa uređajima i posuđem za pripremu slastica, set za slastičarsku izradu slastica i stol za izradu pripremu jela pred gostom u sklopu projekta Destinacijska atrakcija "Lonjsko polje"Download764,26 Kb
20.2.2019.PDFPučko otvoreno učilište Kutina: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - NABAVA I DOSTAVA OPREME u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158Download11,85 Mb
20.2.2019.PDFPučko otvoreno učilište Kutina: Odluka o početku postupka nabave - NABAVA I DOSTAVA OPREME u sklopu projekta "Tik-tak, vrijeme je za kulturu" UP.04.2.1.04.0158Download623,20 Kb
22.1.2019.PDFODLUKA O ODABIRU - JAVNA NABAVA PROMO MATERIJALA - PROJEKT "TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU"Download1,30 Mb
22.1.2019.PDFODLUKA O ODABIRU - JAVNA NABAVA CATERING - PROJEKT "TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU"Download1,29 Mb
5.7.2018.PDFIzmjena dokumentacije za nadmetanjeDownload581,49 Kb
2.7.2018.PDFOdluka o poništenju - tisakDownload608,62 Kb
2.7.2018.PDFDZN - tisakDownload8,51 Mb
2.7.2018.PDFOdluka o početku jednostavne nabaveDownload622,25 Kb
21.6.2018.PDFDoN tisak POU KTDownload8,46 Mb
21.6.2018.PDFObjava o početku postupka jednostavne nabaveDownload626,62 Kb