Najnovije vijesti

5.9.2018.

RADIONICE MOTIVACIJE PREDAVAČA I MENTORA

Održivost rezultata projekta bazira se na izgradnji dugoročnih kapaciteta osoblja, osposobljenih 6 predavača u ustanovi za obrazovanje odraslih (Pučko otvoreno učilište Kutina), osposobljenih 6 mentora praktične nastave zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu kod 2 poslodavca (Hotel Kutina The King's Pub Kutina - partneri na projektu). 
28.8. i 3.9. u prostorijama Arcus kluba održali smo radionice motivacije predavača i mentora koji će educirati 48 zainteresiranih polaznika (mlađih od 25, starijih od 54 godine živote i 2 osobe s invaliditetom) programa osposobljavanja za "Turističko-ugostiteljskog voditelja" i "Turističko-ugostiteljskog slastičara". Predavači i mentori bit će osposobljeni u području andragoških vještina, radu osobama s invalididetom, socijalnim uslugama te poduzetništvu u turizmu kako bi što kvalitetnije osnažili vještine budućih polaznika!

Dokumenti za preuzimanje