Najnovije vijesti

8.11.2019.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "NOVIM VJEŠTINAMA DO ZAPOSLENJA"

Jučer je u Karlovcu održana završna konferencija projekta "Novim vještinama do zaposlenja", kojeg je nositelj Veleučilište u Karlovcu, te je Pučko otvoreno učilište Kutina jedan od partnera projekta. Osim nas, partneri na projektu su još RA Mrav d.o.o. iz Kutine, LAG Moslavina, HZZ područni ured Karlovac i ZUK Karlovac.
Opći cilj projekta je bio doprinijeti osnaživanju osobnih i stručnih kompetencija za 48 polaznika, te ih uključiti u dva inovativna programa obrazovanja odraslih. Jedan program je bio „Prerađivač prehrambenih sirovina“, drugi je bio „Suradnik na provedbi EU projekata“. Edukacije su se odvijale u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Prije početka osposobljavanja radnu skupina je izradila programa obrazovanja odraslih te su oba programa verificirana. U sklopu projekta su se osnovala dva mobilna kluba za zapošljavanje na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.
Na konferenciji su polaznicima osposobljavanja podijeljena uvjerenja o završenoj edukaciji.
Ovo je još jedan u nizu uspješno završenih projekata, kojem je partner POU Kutina.
Nakon završetka projekta smo bogatiji za dva verificirana programa osposobljavanja, te ćemo ih uskoro moći ponuditi našim budućim polaznicima.

Dokumenti za preuzimanje