Zaposli se i ti

"„Zaposli se i ti“ je projekt koji Razvojna agencija Mrav sa projektnim partnerima POU Kutina, Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni uredi Karlovac i Kutina, SŠ Tina Ujevića Kutina i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, provodi u sklopu Evropskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Lokalne inicijative poticanja zapošljavanja – faza III. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima EU, te se provodi na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Vrijednost projekt iznosi, 934.046,70 kuna, a period provedbe je 18 mjeseci.

logo

  • Naziv nositelja projekta: Razvojna agencija MRAV

  • Partneri projekta:
    Pučko otvoreno učilište Kutina, Veleučilište u Karlovcu, HZZ Karlovac, HZZ Kutina, Srednja škola Tina Ujevića Kutina, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

  • Vrijednost projekta: 934.046,70 HRK

  • Izvor financiranja: Projekt je sufinanciran sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda

  • Početak projekta: 26. 3. 2019.

  • Kraj projekta: 25. 9. 2020.

Glavni cilj projekta je doprinijeti stvaranju i jačanju ljudskih potencijala te povećanju zapošljivosti 42 nezaposlena pripadnika ranjivih skupina i 20 učenika srednjih škola u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada i strateškim prioritetima kroz pripremu i provedbu dva inovativna obrazovna programa osposobljavanja prilagođena lokalnim prilikama te kroz učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala.


PRERAĐIVAČ LJEKOVITOG BILJA

Program osposobljavanja traje 160 sati, (80 sati teorijske nastave, 40 sati vježbi i 40 sati praktične nastave). Polaznik će po završetku programa steći sljedeće kompetencije:


 Razlikovati vrste, svojstva i primjenu ljekovitog bilja
 Primijeniti odgovarajuće postupke u preradi ljekovitog bilja
 Razlikovati uređaje za preradu ljekovitog bilja
 Pravilno provoditi tehnike sušenja i skladištenja ljekovitog bilja
 Provoditi sve faze u proizvodnji čajnih mješavina
 Koristiti uređaje za proizvodnju eteričnih ulja
 Razlikovati dodatke prehrani na bazi ljekovitog bilja
 Poznavati tinkture i macerate te prirodnu biljnu kozmetiku
 Primijeniti osnovna pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

SURADNIK/CA ZA GRAFIČKI DIZAJN:

Program osposobljavanja traje 125 sati, (70 sati teorijske nastave, 30 sati vježbi i 25 sati praktične nastave) Polaznik će po završetku programa steći sljedeće kompetencije: Izraditi jednostavna vizualna, grafička rješenja, bazirana na osnovnim principima grafičkih procesa, osnovnim postulatima estetike, simbolike i tipografije
 Koristiti osnovne funkcije grafičkih alata i tehnologija
 Primijeniti odgovarajuće metode ovisno o izboru medija
 Procijeniti resurse potrebne za izradu jednostavnih grafičkih rješenja
 Planirati aktivnosti potrebne za izvršenje zadatka
 Organizirati radni prostor i definirati potrebita sredstva rada
 Komunicirati sa dobavljačima, tiskarama i ostalim dionicima u procesu izrade grafičkih proizvoda
 Zaštiti autorska djela koristeći Creative Commons licence
 Primijeniti osnovna pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći