Priprema, pozor, posao

logo

 • Natječaj: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III (UP.01.3.1.01.)

 • Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina

 • Ukupna vrijednost: 886.412,36 kn

 • Financiranje: 100% Europski socijalni fond

 • Vrijeme provedbe: 14. 5. 2018. – 13. 11. 2020.

 • Partneri: 
  - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak
  - Tehnička škola Kutina
  - Tehnička škola Sisak
  - Srednja škola Novska
  - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.
  - Pučko otvoreno učilište Kutina


Ciljevi:

 Povećati zapošljivost mladih i dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije, jačanjem njihovih formalnih i neformalnih kompetencija koristeći sveobuhvatan partnerski pristup
 Osnaživanje učenika završnih razreda srednjih škola za uključenje na tržište rada.
 

Ciljane skupine:

 mladi 15-29
 dugotrajno nezaposleni
 učenici