Destinacijska atrakcija Park prirode Lonjsko polje- inovativni programi dodatne turističko-ugostiteljske ponude

Postojeću nisku razinu praktičnih znanja/vještina/kompetencija osoba koje se obrazuju za turizam/ugostiteljstvo i nedostatak inovativnosti kao glavni problem, rješavamo razvojem inovativnih programa osposobljavanja sa praktičnom nastavom kod poslodavaca. Kroz Projekt se poboljšavaju STRUČNA ZNANJA I PEDAGOŠKE VJEŠTINE predavača ustanove Pučko otvoreno učilište Kutina i mentora tvrtke Hotel Kutina i obrta Pentagon. Ciljna skupina projekta su pripadnici ranjivih skupina koji stječu stručna znanja za integraciju na tržište rada, za TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE SLASTIČARE i TURISTIČKO-UGOSTITELJSKE VODITELJE, uz prethodno osposobljene predavače i mentore za provedbu tih programa. U svrhu kvalitetnije provedbe 30% teoretskog i 70% praktičnog dijela osposobljavanja kod poslodavaca, za Korisnika i Partnere na projektu nabavlja se adekvatna oprema i materijali ukupne vrijednosti 300 tisuća kuna 100% bespovratno.

  • Naziv nositelja projekta: Pučko otvoreno učilište Kutina

  • logo


  • Facebook stranica projektalogo

Cilj projekta

  • Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno 6 predavača učilišta i 6 mentora tvrtke i obrta, za pružanje inovativnih programa dodatne ponude destinacijske atrakcije Parka prirode Lonjsko polje
  • Stjecanje stručnih znanja potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, te stjecanje općih kompetencija i mekih vještina 48 pripadnika ranjivih skupina, u sklopu dodatne ponude destinacijske atrakcije Parka prirode Lonjsko polje, kroz razvoj i provedbu 2 inovativna programa osposobljavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod 2 poslodavca
 

Partneri na projektu

logo
logo
logo
logo
 

Razdoblje provedbe projekta

10. travnja 2018. - 10. listopada 2019.

 
 

Ukupna vrijednost projekta

UKUPNA VRIJEDNOST: 1.282.887,50 kn

EU SUFINANCIRANJE: 1.282.887,50 kn (100% bespovratna sredstva Europske unije)

 

 

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Više o europskim fondovima na: www.strukturnifondovi.hr
Unaprjeđenje web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta.