ZAGREBAČKI TAMBURAŠKI KVARTET
Početno vrijeme:
30. rujna 2021. 19:30
Vrijeme završetka:
30. rujna 2021. 20:30
Ponavljanje događaja:
Jednokratni događaj
Važnost:
Normalni prioritet
Opis:

Zagrebački tamburaški kvartet počeo je s radom 2021. godine na inicijativu studenata tambure Muzičke akademije u Zagrebu. Kvartet predstavljaju mladi hrvatski glazbenici Marko Blašković, Martin Durbek, Franjo Pećarić te Ivan Koprić. Članovi su višestruko nagrađivani kao solisti, dio raznih komornih sastava i orkestara na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima. Cilj kvarteta je popularizacija tambure u umjetničkoj komornoj glazbi, obogaćivanje kulturnog života Zagreba i Hrvatske, praizvedbe novih djela izvorno pisanih za tamburaški kvartet, a samim time i promoviranje hrvatskih skladatelja i glazbe diljem svijeta.

ULAZ BESPLATAN, potrebna rezervacija ulaznica na tel 682-318 (tajništvo, radni dan 7 do 15h)