Danas je u POU Kutina započela edukacija za pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama. Osposobljava se 13 polaznica prema verificiranom programu i preporučenom od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i odobrenjem za izvođenje od Ministarstva znanosti i obrazovanja u trajanju od 218 sati.