Pučko otvoreno učilište Kutina kao nositelj projekta HR.3.1.19-0047 „E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“, zajedno s projektnim partnerima Učilištem Ambitio, Udrugom KoHOM (koordinacijom hrvatske obiteljske mednicine) i poslodavcem SENECTA PLUS apliciralo je na natječaj EU “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih faza – II” te je nakon postupka evaluacije projektnih prijedloga odabrano za financiranje. Jedan od elemenata Projekta je „Razvoj novih programa (kurikuluma) stručnog usavršavanja u području palijativne skrbi”.

Polazište za uspješnu provedbu ovog elementa, a i cijelog Projekta je izrada standarda kvalifikacija, standarda zanimanja i kurikuluma za dva nova programa usavršavanja odraslih “Njegovateljica s palijativnim pristupom” i „Medicinska sestra za palijativnu skrb”. Projektom je predviđeno osnivanje Tematske radne skupine koja će izradit gore spomenute dokumente standarda zanimanja i kvalifikacija, te kurikulume za nove programe usavršavanja odraslih.

U radnu skupinu za izradu kurikuluma, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za programe usavršavanja odraslih “Njegovateljica s palijativnim pristupom” i “Medicinska sestra za palijativnu skrb” imenovani su

Vanjski stručnjak 1: mag.med.techn. Senka Repovečki, Vanjski stručnjak 2: mag.soc.ped. Romanita Milojević, Vanjski stručnjak 3: dr.sc. Irena Habazin, Član radne skupine 1: prof.dr.sc. Milica Katić, Član radne skupine 2: dr.sc. Biserka Bergman Marković, Član radne supine 3: dr.med. Tanja Pekez-Pavliško, Voditelj e-učenja: Antonija Stranjik, Asistent voditelja e-učenja: Vesna Marija Kosovec, te Koordinator tematske radne skupine: Tomica Pukec.

U svom radu Tematska skupina je do sada održala 4 radna sastanka na kojima se intenzivno radilo na izradi Standarda zanimanja, odnosno definiranju razina, opisa zanimanja, skupina poslova, te aktivnosti za dva nova programa usavršavanja odraslih. Na posljednjem sastanku održanom 15.02.2016. g. izrađeni su nacrti (draft verzije) Standarda zanimanja za navedene programe. Nacrti navedenih dokumenata su također usklađeni sa Uputama za izradu standarda zanimanja HKO-o (Hrvatskog kvalifikacijskog okvira). Na istom sastanku se započelo i sa izradom Standarda kvalifikacija, odnosno definiranjem kompetencija i ishoda učenja, jedinica ishoda učenja, te razradi jedinica ishoda učenja za nove programe usavršavanja „Njegovateljica s palijativnim pristupom“ i „Medicinska sestra za palijativnu skrb“. Na sljedećim sastancima, nastavit će se rad na izradi Standarda kvalifikacija, te na izradi kurikuluma, odnosno nastavnih sadržaja za programe usavršavanja odraslih.

Radna skupina-članak

IMG_0296 DSC_0743 DSC_0779 DSC_0783