Pučko otvoreno učilište Kutina kao nositelj projekta HR.3.1.19-0047 „E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“, zajedno s projektnim partnerima Učilištem Ambitio, Udrugom KoHOM (Koordinacijom hrvatske obiteljske mednicine) i poslodavcem SENECTA PLUS apliciralo je na natječaj EU “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih faza – II” financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

U Gradskoj vijećnici grada Čazme dana 17. ožujka održana je četvrta, ujedno i posljednja promotivna tribina pod nazivom ““Mogućnosti i prednosti cjeloživotnog učenja u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”. Proširenjem kompetencija njegovateljica i medicinskih sestara u području palijativne skrbi i palijativnog pristupa žele se stvoriti bolji uvjeti za veće dostojanstvo osoba koje su na kraju svog života. Palijativna skrb je područje zdravstvene zaštite koje se bavi sprječavanjem i ublažavanjem patnje bolesnika. Uz promociju cjeloživotnog učenja, putem tribina provodi se i promocija dva nova programa usavršavanja odraslih „Njegovateljica s palijativnim pristupom“ i „Medicinska sestra za palijativnu skrb“.

Promotivna tribina se sastojala od tri djela. U prvom djelu je Suradnica za obrazovanje i EU projekte te Asistentica voditeljice projekta Sanja Friščić govorila o mogućnostima i prednostima cjeloživotnog učenja, drugi dio tribine je bio posvećen predstavljanju projekta “E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”, čiju je prezentaciju održala Voditeljica projekta Ivana Vondra. Treći dio tribine bio je posvećen samoj organizaciji palijativne skrbi u Europi, svijetu, i Republici Hrvatskoj, a održala ga dr.med. Bojana Nikolić. Po završetku tribine za prisutne je organiziran kratki domjenjak u holu dvorane.

Opći cilj projekta je da se kroz stvaranje kvalitetnih programa usavršavanja odraslih, u pružanju palijativne skrbi doprinese osuvremenjivanju i poboljšanju cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, Zagreba i Zagrebačke županije, te cijele Republike Hrvatske.

Namjera nam je postojećim njegovateljicama i medicinskim sestrama omogućiti stjecanje dodatnih znanja i vještina u području palijativnog pristupa i palijativne skrbi.

U sklopu Projekta provest će se stručno usavršavanje 20 njegovateljica i 20 medicinskih sestara.

Programi usavršavanja će se provoditi putem interaktivnog sustava za e – učenje, koji će polaznicima omogućiti jednostavnije sudjelovanje u program usavršavanja, naime polaznici će moći prisustovati predavanjima putem računala od doma. Navedeni programi usavršavanja odraslih će se izraditi kroz povođenje elementa „Razvoj novih programa (kurikuluma) stručnog usavršavanja u području palijativne skrbi”. U sklopu ovog Elementa Projekta izrađuju se standardi zanimanja, standardi kvalifikacija i kurikuluma za dva nova programa usavršavanja odraslih “Njegovateljica s palijativnim pristupom” i „Medicinska sestra za palijativnu skrb”.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.284.282,32 kn

Bespovratna sredstva: 1.220.068,21 kn

Sredstva (doprinos) prijavitelja:  64.214,11 kn

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci, 30.11. 2015. – 29.11 2016.

s1 s2 s3 s4