PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA, S. Radića 3, p.p. 43, 44320 Kutina
OIB: 53390324352, MB:03319083, ž-r:2340009-1822000008 PBZ
tel:044/682-315, 682-318, fax:044/682-319
www.pou-kutina.hr, e-mail:pou-kutina@pou-kutina.hr
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
KLASA: 112-06/16-01/01
URBROJ: 2176-102-01/1-16-2

Kutina, 3. siječnja 2017. godine

POZIV NA INTERVJU KANDIDATA
prijavljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Pučkom otvorenom učilištu Kutina

Intervju se provodi za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva i koji su prošli prethodnu provjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područna služba Kutina, a to su kandidati za radno mjesto Stručni suradnik za obrazovanje i EU projekte, 2 izvršitelja/ice

RB IME I PREZIME ADRESA
1. TIJANA GVOZDENOVIĆ Vinogradska 23, KUTINA
2. JOSIPA HORVATOVIĆ Ljudevita Gaja 43, Repušnica, KUTINA
3. MARTINA KRANJČEC Stjepana Radića 116, BANOVA JARUGA

Kandidati pozvani na intervju trebaju doći u Pučko otvoreno učilište Kutina,
S. Radića 3, 44320 Kutina u ponedjeljak, 09.01.2017. u 9:00 sati.

Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.
Ne postoji mogućnost naknadnog održavanja intervjua, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da istom pristupi u naznačeno vrijeme.
Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Kutina www.pou-kutina.hr

Jasminka Molnar

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Kutina