Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine br. 1/15 i 9/15),

Pučko otvoreno učilište Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina

– objavljuje ispravak javnog poziva za dostavu ponuda za nabavu računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” . Rok za dostavu ponuda je do

11.2.2016. u 12h.

Ispravak:

U dijelu troškovnika, stavka 7. – detaljnije opisan monitor uz stolno računalo.

822016Poziv na dostavu ponUda nabava računalne video i audio opreme