Izmijenjen Plan nabave za 2015. godinu temelji se na Odluci Upravnog vijeća donesenoj na 31. sjednici 30. listopada 2015. godine.