Na temelju čl. 19 Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti , Pučko otvoreno učilište Kutina je donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude: Dizajn i tisak promotivnih materijala u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb” 13. siječnja 2016. godine.

odluka (2)