Obavještavamo obveznike edukacije za održivu uporabu pesticida da kreće prva grupa u 2016. godini u Kutini, u utorak 26. siječnja  2016. u 17:00h. Nastava će se održavati u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Kutina kroz 3 dana, u utorak od 17:00h do 21:00h, srijedu od 17:00h do 22:00h i četvrtak od 17:00h do 21:00h. Provodit će se osnovna izobrazba modula za profesionalne korisnike, kategorija OPG i drugi poljoprivrednici, potkategorija vinogradarstvo,ratarstvo, voćarstvo i povrćarstvo,  grupa od najviše 60 polaznika. Predavači koji će sudjelovati u nastavi su Sanja Biškup, Ruža Vukadin, Višnja Mikoč, Josip Žepanec, Hrvoje Krmelić, Tihomir Prčaić, Đurđa Obadić- Hudak i Boris Jarmić. Cijena edukacije sa predavanjima, praksom, skriptom, ispitom i iskaznicom iznosi ukupno 430 kuna koje treba uplatiti prije početka edukacije na IBAN HR33 2340 009 1822 000 008 otvoren kod PBZ, s modelom HR68, pozivom na broj odobrenja 7730-53390324352. Uz potvrdu o plaćanju edukacije, polaznici trebaju donijeti svoj OIB, kopiju osobne iskaznice i kopiju svjedodžbe zadnje završene škole, a skripte će im biti podijeljene na prvom satu.