Na temelju čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o početku postupka bagatelne nabave: Usluge cateringa u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”. Rok za dostavu ponuda do 28. siječnja 2016. godine do 12,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Poziv na dostavu ponuda-Catering (1)

Odluka-početak nabave-catering