Na temelju čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko otvoreno učilište Kutina donosi Odluku o početku postupka bagatelne nabave: Nabave računalne, video i audio opreme u sklopu projekta “E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb”. Rok za dostavu ponuda do 11. vrljačea 2016. godine do 12,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

Odluka-početak nabave-IT,oprema

Poziv na dostavu ponuda nabava računalne video i audio opreme NOVI