Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, Pučko
otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu
usluge najma umjetnog sintetičkog klizališta. Rok za dostavu ponuda je
22.11.2016. do 9,00 sati.
dokumentacija_za_nadmetanje_-_klizaliste_final