Pučko otvoreno učilište Kutina

 

N A T J E Č A J za upis polaznika u programe obrazovanje odraslih u šk. god. 2017/2018.

 

  1. PROGRAMI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE:

– hotelskog sobara/ice                                                                             20 polaznika

– zidara/ica                                                                                               20 polaznika

– rukovatelja viličarom                                                                              20 polaznika

– kuhara/ice                                                                                              20 polaznika

– njegovatelja/ice                                                                                     40 polaznika

– njegovatelji/ce s palijativnim pristupom                                                 20 polaznika

– zavarivači TIG postupkom                                                                    40 polaznika

– zavarivači MIG-MAG postupkom                                                          25 polaznika

– bravara/ice                                                                                            40 polaznika

– knjigovođa-računovođa                                                                        20 polaznika

– gerontodomaćice                                                                                  50 polaznika

 

Uvjeti: završena osnovna škola

Za upis polaznik prilaže:

  • rodni list
  • domovnicu
  • svjedodžba VIII. razreda
  • liječnička svjedodžba
  • prijavnicu-upisnicu

Početak nastave nakon popunjenja grupe

 

2.PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA:

– pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama                            30 polaznika

– monter fotonaponskih sustava                                                                   20 polaznika

Uvjeti:  završena četverogodišnja srednja škola/završena srednja škola u području strojarstva ili elektrotehnike i navršenih 15 godina života

Uz prijavu priložiti: svjedodžbu o završenoj školi  i rodni list

Natječaj je otvoren do popunjenja grupe.

 

  1. OSNOVNA ŠKOLA

 

Uvjeti: navršenih 15 godina života

Za upis priložiti: rodni list, domovnicu, svjedodžbe.

Početak nastave nakon popunjenja grupe

 

 

  1. PROGRAM UČENJA HRVATSKOG JEZIKA, POVIJESTI I KULTURE ZA AZILANTE I STRANCE POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM RADI UKLJUČIVANJA U HRVATSKO DRUŠTVO

 

Uvjeti: azilanti i stranci  pod supsidijarnom zaštitom                     20 polaznika

 

 

  1. PROGRAM UČENJA STRANIH JEZIKA: engleski i njemački jezik

 

– stupnjevi A1, A2, B1, B2 prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike

– ubrzani tečajevi učenja engleskog, njemačkog, francuskog i talijanskog jezika

 

110 polaznika

  • za upis polaznici prilažu:

-rodin list

-domovnica

 

 

Početak nastave listopad 2017.g.