KROZ IGRU DO IGROKAZA

U okviru Kutinskog ljeta Sanja Rašo Čar i Ljubica Rašo Belši u krativnoj radionici “kroz igru do igrokaza” sa djecom i učenicima pripremaju predstavu koju će “Mali glumci za veliki pljesak” izvesti u srijedu 3. kolovoza u 18 sati u kino dvorani POU Kutina.

15834954531_n

2_n