U sklopu projekta E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb, Pučko otvoreno učilište Kutina i Učilište Ambitio Zagreb pozivaju sve zainteresirane da se jave za sudjelovanje u provođenju pilot programa E-learning “Stručno usavršavanje Njegovateljica sa palijativnim pristupom” i “Stručno usavršavanje Medicinskih sestara za palijativnu skrb”.

 

Za sudjelovanje u pilot programu usavršavanja “Njegovateljica sa palijativnim pristupom” mogu se prijaviti nezaposlene osobe sa završenim programom osposobljavanja “Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba”, a za sudjelovanje u pilot programu usavršavanja “Medicinska sestra za palijativnu skrb” nezaposlene osobe sa završenom školom Medicinska sestra/tehničar opće ili zdravstvene njege.

 

Zainteresirane osobe mogu se javiti na 044/682-318 ili 01/4677-802.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

javni poziv