Pozivamo sve koji još nisu prošli edukaciju za održivu uporabu pesticida da se što prije prijave u Pučko otvoreno učilište Kutina kako bismo mogli organizirati grupu prije roka 26. studenog 2015. nakon kojeg više neće biti moguće kupovati pesticide bez iskaznice.