Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Službene novine Grada Kutine 1/2015), Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnog automobila. Rok za dostavu ponuda je 16.11.2015. do 9:00 sati. Više

 

 

Dokumentacija za nadmetanje-automobil FINAL