• 20. GODINA BALETA U KUTINI
  • IZVEDBA BOŽIĆNOG BALETA PETRA ILJIČA ČAJKOVSKOG
  • U KOREOGRAFIJI VESNE KOVAČEVIĆ