Andragoške djelatnice Jasminka Molnar i Vesna Marija Kosovec iz Pučkog otvorenog učilišta Kutina prošle su usavršavanje kroz program Curriculum globALE sa ciljem unaprjeđivanja andragoških kompetencija.

Za predavače, vanjske suradnike POU Kutina organizirale su radionicu 27. lipnja 2017.g.te predstavile svoj završni rad na jednu od tematskih cjelina (Andragogija i uloga nastavnika u obrazovanju odraslih, Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih, Metode u obrazovanju odraslih).
Program je proveden u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u okviru projekta Promocija cjeloživotnog učenja.