Najave

Njemački jezik A1

 

 

Novosti

11.5.2018.

Praksa polaznika osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

Polaznici osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica, nakon odslušanog teorijskog dijela nastave u Pučkom otvorenom učilištu Kutina, pohađaju praktični dio nastave u Hotelu Kutina.

 

Naručitelj edukacije je Hrvatski zavod za zapošljavanje a financira, kroz projekt, Europski socijalni fond.

Događaji u tijeku

Osposobljavane za pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Osposobljavanje za poslove njegovatelja

Njemački jezik A1

Engleski jezik A1