Najave

Njemački jezik A1

 

 

Novosti

26.9.2018.

Upisi predškolske djece na tečaj engleskog jezika

Upisi predškolske djece na tečaj engleskog jezika

Događaji u tijeku

Osposobljavane za pomoćnike u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Osposobljavanje za poslove njegovatelja

Njemački jezik A1

Engleski jezik A1