Strani jezici

Engleski jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Njemački jezik

Engleski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Njemački jezik

Talijanski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Talijanski jezik

Ruski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Ruski jezik

Francuski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Francuski jezik

Programi osposobljavanja

Engleski jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Njemački jezik

Engleski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Njemački jezik

Talijanski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Talijanski jezik

Ruski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Ruski jezik

Francuski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Francuski jezik

Programi usavršavanja

Engleski jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Njemački jezik

Engleski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Njemački jezik

Talijanski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Talijanski jezik

Ruski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Ruski jezik

Francuski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Francuski jezik

Radionice

Engleski jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Verificirani tečaj, razine A1, A2, B1 i B2, svaka razina u trajanju od 140 sati (jedna školska godina)

 • Početak:
 • Trajanje: 140 sati
 • Predavači: Njemački jezik

Engleski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Engleski jezik

Njemački jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Njemački jezik

Talijanski jezik

Neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Talijanski jezik

Ruski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Ruski jezik

Francuski jezik

U pripremi, neverificirani tečaj, može se kreirati prema dogovoru

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Francuski jezik