Strani jezici

Tečaj/radionice keramike

U trajanju od 24 sata. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Tečaj/radionice keramike

Programi osposobljavanja

Tečaj/radionice keramike

U trajanju od 24 sata. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Tečaj/radionice keramike

Programi usavršavanja

Tečaj/radionice keramike

U trajanju od 24 sata. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Tečaj/radionice keramike

Radionice

Tečaj/radionice keramike

U trajanju od 24 sata. Grupa počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika.

 • Početak:
 • Trajanje:
 • Predavači: Tečaj/radionice keramike