KUTINSKI GLAZBENI SINDIKAT , 18. 12. 2015. , Klub Arcus u 20,00 sati. Organizator: Pučko otvoreno učilište Kutina.