Javna nabava u POU Kutina: Kino sjedala

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Službene novine br. NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Pučko otvoreno učilište Kutina objavljuje obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave kino sjedala, koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina javne nabave. Rok za dostavu ponuda je 28.7.2015. do 9:00 sati.

201507DokumentacijaStolice