Nova grupa polaznika osposobljavanja za njegovatelje krenula je 9. listopada 2018.g. Program je financiran od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Teorijski dio od 220 sati vode dr Tatjana Jukić i bacc Danijela Janković a 280 praktične nastave odradit će u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr Ivan Barbot u Popovači.