Polaznici programa učenja njemačkog jezika A1 i engleskog jezika A1 su 5. rujna 2018.g. polagali završni ispit u Pučkom otvorenom učilištu Kutina. Od 15 polaznica programa učenja njemačkog jezika 14 je položilo završni ispit za A1 stupanj a  program učenja engleskog jezika A1 je položilo svih 7 polaznika.

Početak A2 stupnja je za polaznike učenja njemačkog jezika 12. rujan 2018.g. a za polaznike engleskog jezika A2 17.rujan 2018.g

Polaznici su upućeni od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji financira projekt.